Är lysstavar giftiga?

Lysstavarna innehåller två olika vätskor som är förslutna i produktens plastomslag. Du kommer inte att komma i kontakt med dessa ifall du använder varan korrekt.

Vad händer om du kommer i kontakt med vätskorna?

Vätskorna smakar illa och smider i ögonen ifall du kommer i kontakt med dem. Rengör ögon/mun med mycket vatten ifall du kommit i kontakt med vätskan. Inga fall av förgiftning är registrerade.

Säkerhetsanvisning vid använding av lysstavar:

  • Håll minilysstavarna bortom din mun!
  • Böj lysarmband och stavar endast för att aktivera dem, undvik extrem böjning!
  • Skär inte i lysstavarna.
  • Lys vätskorna får ej användas utanför produkternas plasöverdag!
  • Lysstavar får användas i rumstemperatur, de får ej hettas upp, kastas i eld mm.