Är lysstavar återanvändbara?

Efter aktivering fungerar lysstavar mellan 4 -24 timmar beroende på sin storlek. Efteråt kan de inte återanvändas.

 

Kan de laddas om i frysen?

Lysstavarnas kemiska reaktion fördröjs drastiskt när de fryses ner. Detta stoppar lyseffekten när stavarna blivit aktiverade. Efter upptining börjar lysstavarna skina igen.

Nedfrysning leder endast till störning/ändring av lysstavarnas inre processer men de laddas inte om!

Exempel: Lysarmbandet skiner upp till 8 timmar. Du kan ha det för 4 timmar exempelvis första natten, frysa ner det och använda dess återstående tid (4 timmar) nästa natt.

 

OBS! Lysstavarna lyser alltid i UV ljus!

Helt sant! Exponerade i  UV ljus skiner lysstavarna oberoende aktiva eller slutbrända. Vätskan inuti är fluorescerande vilket gör dem lysande under UV belysning.