Vad innehåller vätskan inuti våra lysstavar?

En lysstav producerar ljus genom en kemisk reaktion, kallad kemoluminiscens. Reaktionen definieras som produktion av ljus genom en kemisk reaktion utan användande av värme eller eld. Ljusstavar aktiveras genom att man böjer dem så att en glasampull inne i staven bryts. Detta gör att två olika vätskor blandas, och reaktionen startar. När varan levereras är vätskorna separerade från varandra med en glastub.

Den ena vätsan innebär en blandning innehållande väteperoxid (blekmedel till hårblekning), den andra vätskan innehåller en fluorescent färg. Den sistnämnda har olika innehåll beroende på sin färg.

Innehållsförteckning av fluorescent färger (källa: Wikipedia)

  • Lila: Dihydro-9,10-diphenylanthracen
  • Rosa: 9,10-Diphenylanthracen with 2,4-Di-tert-butylphenyl-1,4,5,8-tetracarboxynaphthalindiamid
  • Blå: 9,10-Diphenylanthracen
  • Grön: 9,10-Bis(phenylethinyl)anthracen
  • Gul:5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacen
  • Orange: 5,12-Bis(phenylethinyl)naphthacen
  • Röd: (9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthyliumchlorid)