Hur påverkas lysstavarna av temperaturen?

Beroende på temperaturen som omger dem påverkas lysstavarnas kemiska reaktion (inuti stavarna) och därmed deras varaktighet.

Kyla - lysstavar bevarade i frysen

Att kyla ner lysstavarna kommer att fördröja deras funktion vilket betyder att de kommer att lysa svagare. Detta ger stavarna en längre lystid speciellt när de behålls i fruset tillstånd.

Värme - lysstavar i hett vatten

Förvarade i en varm miljö, betydligt varmare än rumstemperatur kommer lysstavarnas kemiska reaktion att snabbas upp. De kommer i sin tur att lysa starkare. OBS! På det sättet varar deras lystid endast en timme.

OBS! Lysstavarna får inte övervärmas eller komma i kontakt med eld. Plastöverdraget får inte smälta!


 

Hur ska vi bevara stavarna?

Lysstavarna varar upp till 1-2 år när de förvaras i mörkt, svalt utrymme (svalare än rumstemperatur). För ett normalt bruk,värm upp dem till rumstemperatur före användning.

Höga temperatur förkortar produternas livstid dramatiskt - placerade endast några få dagar i t.ex. en het bil under sommartid kan göra dem oanvändbara.